Igra kao platforma za razvoj i primenjeno pozorište u službi razvoja životnih veština.

PROBA ZA REALNOST

primenjeno pozorište u službi života

Pozorište, drama i igre su se pokazale kao odlično sredstvo za lični razvoj osnovnih životnih veština (govor, telo, emotivna inteligencija), različitih socijalnih veština i sposobnosti, u prevazilaženju određenih nedostataka ali i kao podstrek  postojećim potencijalima.

ŠTA RAZVIJAMO?

Primenom različitih dramskih tehnika i igara postiže se razvoj i jačanje niza emocionalnih, komunikacijskih i saznajnih veština i sposobnosti. U skladu sa specifičnostima grupe (uzrast, razvojni nivo, potrebe grupe),  rad može biti usmeren na razvoj i jačanje kreativnih potencijala i socijalnih veština:

Razvoj mašte. Unapređenje stvaralačkog mišljenja, imaginacije

Razvoj govornih sposobnosti. Artikulacija glasova/glasa, pojačavanje izražajnosti/razumljivosti svakodnevnog govora

Artikulacija tela. Razvoj osećaja za sopstveno telo, telo u prostoru, telesna dinamika

Razvoj vizuelnih sposobnosti. Moć opažanja, veština komponovanja dramskih slika

Komunikacija.,Razumevanje neverbalne komunikacije, izražavanje misli i emocija na miran i staložen način, jasno komuniciranje svojih potreba ka drugima 

Empatija. Prepoznavanje i razumevanje sopstvenih i tuđih emocija i uvažavanje mišljenja i drugih stavova 

Razvoj karaktera i uverenja. Upoznavanje sa načinom na koji lična uverenja utiču na donošenje odluka i unapređivanje procesa individualnog odlučivanja. 

Razvoj samopouzdanja. Uklanjanje straha od javnog iskazivanja mišljenja/stava, uobličavanje ličnog stava

Razvoj pamćenja. Unapređenje jezičke/vizuelne/telesne memorije

Asertivnost. Ovladavanje neagresivnim tehnikama za ostvarivanje sopstvenih ciljeva i vežbanje adekvatnog reagovanja u provokativnim situacijama 

Kontrola impulsa i upravljanje besom. Razumevanje načina razvoja besa i učenje personalnih tehnika za kontrolu besa

Suočavanje sa stresom. Učenje adaptivnih strategija za suočavanje sa stresom, vežbanje strategija prevazilaženja stresa i anksioznosti i učenje strategija opuštanja i relaksacije 

Pružanje otpora socijalnim pritiscima. Razumevanje uloge socijalnog uticaja u nastajanju problema u ponašanju i razvijanje tehnika pružanja otpora negativnim pritiscima vršnjaka

Rešavanje problema. Upoznavanje sa različitim načinima rešavanja problema, predviđanje mogućih posledica različitih akcija, izbor najboljeg načina delovanja

Razvoj scenske pismenosti. Učenje dramskih tehnika, osnova pozorišnih zanata

KAKO RAZVIJAMO?

Trening kroz primenjeno pozorište se realizuje kroz radioničarski rad koji se zasniva na posebno kreiranom programu koji je usklađen sa uzrastom i specifičnostima grupe. Učenje veština se odvija putem dramskih igara i tehnika koje se baziraju na interakciji sa učesnicima. Samo neke od osnovnih dramskih tehnika koje primenjujemo su:

Improvizacija,

 Igranje uloga (životnih),

 Lutke,

 Forum,

 Zamrznute slike,

Dramske igre,

Pokret.

Sa decom radi kvalifikovani tim koji čine dramski pedagozi, psiholozi i specijalni pedagozi. Rad se organizuje u malim grupama uzrasta: od 3 do 7 godina, od 8 do 10 godina i od 11 do 14 godina.

Radionice se održavaju nedeljom od 11h uz obavezno zakazivanje učešća putem mejla vesna.popovic@apsart.org ili telefonom na broj 063/721-77-45

Tokom aprila meseca, organizuju se besplatne demo radionice.