Sklopka je konstruisana tako da vas gurne da iskoračite iz svoje rutine, gvirnete u same sebe, iskočite u bilo kom pravcu i ciknete. Od radosti.

Za ljude koji žele da rade na sebi i da razvijaju svoja znanja, veštine i interesovanja, koristeći glumačke tehnike. Za one koji ​shvataju koliko su igra i kreativnost bitni za zdravlje i zadovoljstvo, za one koji bi da steknu više uvida u odnose, poluge ponašanja i reakcija, za one koji žele da se osnaže u javnom nastupu i unaprede veštine prezentovanja, ali i za one koji bi da osveže svakodnevicu autentičnim izrazom.

Veliki značaj stavljamo na postavku glasa i osvešćivanje tela, razvijanje pažnje i prisutnosti, kontakt sa samima sobom, pa tek tako pripremljeni, opušteni, zagrejani i fokusirani krećemo u dramske igre.

Uvodne, otvorene radionice, gde imate priliku upoznati metod i tehnike našeg rada, prethode ciklusu stalnih radionica na kojima kontinuirano radimo s jednom grupom kako bi mogli bolje da se posvetimo svakom ponaosobo, da korak po korak razotkrivamo stvaralačko u nama, da pokretom, glasom i igrom uklonimo nepotrebne kočnice i pustimo da se, u atmosferi poverenja i susretu sa drugima, oprobate u kreiranju zajedničkog dramskog dela.

Besplatna uvodna radionica u Novom Sadu u četvrtak 11.4.2013. od 17.30 do 19.30 časova

https://www.facebook.com/events/137635496418602

Otvorene radionice u Beogradu, tokom aprila 2013 nedeljom od 13 do 15 časova (500 din)

https://www.facebook.com/events/410137709083192/

Obavezno prijavljivanje dolaska na mejl grupaAkt@gmail.com, telefon 063.769.4083 ili 064.203.7017.
Više informacija:

http://grupaakt.wix.com/grupaakt