UPOZNAJTE MUZIKOTERAPIJU

 

MUZIČKA 

POZIVAMO VAS NA  UVODNU EDUKATIVNO-ISKUSTVENU

 RADIONICU „UPOZNAJTE MUZIKOTERAPIJU“ 

INFORMACIJE O RADIONICI

 

►     KOME JE RADIONICA NAMENJENA – zdravstvenim radnicima, psiholozima, pedagozima, defektolozima,socijalnim radnicima, muzičarima, nastavnicima, teolozima I svima koji žele da rade na sebi

 

►     ŠTA UČESNICI RADIONICE DOBIJAJU? – sertifikat o zavšenim satima koji se uračunava u sate ukupnog programa za kandidate  koji uče muzikoterapiju pod okriljem Hatoruma i  Udruženja muzikotrapeuta Srbije

 

►     Trener - Prim.dr sci med. Ranka Radulović, psihijatar, muzikoterapeut, supervizor UMTS EMTR, psihoterapeut ECP

 

VREME ODRŽAVANJA: 30/31/05/2015.

 

►     MESTO ODRŽAVANJA: Beograd

 

NAČIN PRIJAVE

►     Molimo Vas da svoje popunjene prijave pošaljete meilom na adrese:   office@hatorum.com   

►     Dodatna obaveštenja možete dobiti na  telefone:

+381 63 42 50 55; +381 11 66 59 027

 

KOTIZACIJA

 

►     Cena radionice za oba dana13000 din

►     Cena za uvodni kurs (prva dva dvočasa): 5000 din

 

(U cenu nije uračunata cena  smeštaja i ishrane)

 

►     Uplate možete izvršiti na račun:

Hatorum doo broj   355-1115951-36

►     Učesnici iz inostranstva uplate treba da izvrše preko deviznog računa koji će im biti naknadno poslat

 

  http://www.hatorum.com/

  http://www.muzikoterapija.rs/

SADRŽAJ I SATNICA:

 

Subota  (9h-17,30h)

 

Uvodni kurs:

9-10,30h     Muzikoterapija danas

11-12,30h   Teorijske osnove muzikoterapije

Pauza za ručak

Iskustveni kurs:

14-15.30h    Iskustvena grupa-upoznavanje

16-17,30h    Muzikoterapija – mogućnosti primene

 

 

Nedelja   ( 9h -17,30h)

 

9-10,30h  Iskustvena grupa

11-12,30h Iskustvena grupa

Pauza za ručak

14-15,30h Iskustvena grupa

16-17,30h Iskustvena grupa