outisede the boxU okviru projekta želim posao! koji je namijenjen mladim nezaposlenim od 19 – 30 godina s područja grada Zagreba održava se ciklusi 6 besplatnih radionica koje se su međusobno povezane te se nadograđuju.
Radionice “Think Outside the Box” su iskustveno-edukativnog karaktera. Radi se u malim edukativnim grupama (6-10 polaznika), a cilj radionica je osnažiti mlade nezaposlene i potaknuti ih na aktivno traženje zaposlenja. Na kreativan način se kroz vježbe i primjere iz prakse nastoji prenijeti polaznicima nove mogućnosti, znanja i vještine koje će im pomoći u budućnosti u potrazi za radnim mjestom. Ne nudimo instant rješenja već želimo da svatko za sebe pronađe najbolje rješenje. Pri tome polaznici nauče mnogo o sebi što im može olakšati nošenje sa situacijom nezaposlenosti i pomoći pri planiranju idućih koraka u životu. Polaznici također dobivaju priliku da u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi podijele svoje strahove, razočaranja i nade u vezi nezaposlenosti.
Radionice se održavaju utorkom u 17:30 sati u prostorijama udruge PsihoPLANET u Ilici 230 u trajanju od 3 sata. Početak idućeg ciklusa radionica je 19.05.2015.
Jedini uvjet za prijavu je da je osoba mlada nezaposlena osoba u dobi od 19 do 30 godina koja je motivirana za rad na sebi. Prijave se primaju e-mailom na ured@psiho-planet.com. Prilikom prijave polaznici trebaju navesti svoje ime, dob, struku i trajanje nezaposlenosti. Za više informacija posjetite naše internet stranice www.psiho-planet.com.

Medijski pokrovitelj projekta je posao.hr, a Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba sufinancira projekt.